KIŞ BAHÇESİ

KIŞ BAHÇESİ KÜLTÜRÜ

KIŞ BAHÇESİ

            Kış bahçelerinin genel olarak bir tanımı yapılmak istendiğinde, bahçe ve yeşil hissini soğuk mevsimlerde de yaşayabilmek  amacı ile çeşitli tarzlarda, değişik malzemeler ile yapılan cam evler olarak tanımlanabilir.

KIŞ BAHÇESİ

            Kış bahçelerinin genel olarak bir tanımı yapılmak istendiğinde, bahçe ve yeşil hissini soğuk mevsimlerde de yaşayabilmek  amacı ile çeşitli tarzlarda, değişik malzemeler ile yapılan cam evler olarak tanımlanabilir.Kış Bahçesi ’nin limonluk, sera vb. diğer yapılardan en büyük farkı ısıtma ve soğutma tesisatına sahip olmaları ve içinde dinlenme amacı ile zaman geçirilebilmesidir. Kış bahçesi böylece insanlara hava şartlarının uygun olmadığı dönemlerde de doğayı ve yeşili yakından hissedebilme imkanı verilmiş olur.

İnsanların kapalı mekanlarda elverişli olmayan dış hava şartlardan korunarak doğayla iç içe olma  fikri uygarlık kadar eskilere dayanır. Tarih kitaplarına geçen ilk kış bahçesi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla M.Ö. 600 lere kadar uzanmaktadır.

Bitkilerin, kapalı mekanlar da elverişli olmayan dış hava şartlardan korunarak yetiştirilmesi geleneği Yunanlılar, Mısırlılar, Çinliler ve Japonlar’da da rastlanmış olsa da asıl bu fikri ortaya atan ve geliştirenler Romalılar olmuştur. Romalılar bitkileri için özel yapılar yapıp onları olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için kullanmışlardır. Ama ne yazık ki bu oluşum Roma imparatorluğunun çöküşüyle beraber yok olmaya başlamıştır. Bu yok olma süreci 16. yy da Avrupalıların bu yapıları sanatsal ve estetik bir yolla inşa etmeye başlamasına kadar devam etmiştir. Yüzyıllar boyunca insanlar kış bahçelerinin çekici yönlerini tecrübe etmişlerdir. Özellikle 16. ve 17yy da geniş evleri olan kişiler bitkilerini olumsuz hava koşullarına karşı koruyabilmek amacıyla bir kez daha bu mekanları kullanmışlardır. Dönemin kraliyet ailesinden olan Kraliçe Anne döneminde, havalar ısındığında tüm bitkiler sandalyeler ve bahçe mobilyaları bu kapalı mekanlara taşınmış ve buralar keyifli birer misafir ağırlama odaları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tabi ki o dönemlerde teknoloji günümüzdeki kadar gelişmiş olmadığı için bu kapalı mekanlar sadece havalar sıcak ve kuru olduğunda kullanılabilmekteydi. O dönemlerde farklı dizayn kabiliyetleri olmadığı için genellikle kış bahçeleri, geniş pencereli taş duvarlı mekanlar olarak inşa edilmekteydi.

19. yy’ın başlarında modern kış bahçesi dizaynları bugünkü şeklini almaya başlamış ve yapısında ağırlıklı olarak cam kullanılmaya başlanmıştır. Fakat kış bahçelerinin günümüzdeki inşa edilme sebepleri eski çağlarda olduğu gibi bitki yetiştirmek ve onları kötü doğa koşullardan korumak değil, yaşadığımız evlerimize estetik ve çekici keyifli ortamlar sunan, cam ağırlıklı olarak inşa edilmiş modern yaşam ortamları kazandırmaktır. Hem de yaz kış, soğuk veya sıcak hiç bir olumsuz koşuldan etkilenmeden.

Günümüz de  Avrupa ve Amerika  ülkelerinde binlerce kış bahçesi inşa edilmiş ve trend Türkiye’de de çok popüler olmaya başlamıştır. Eta Kış Bahçesi günümüz teknolojisini kullanarak dizayn, üretim ve uygulama tecrübesi ile  modern kış bahçelerinin üretimini ve uygulamalarını yıllardır yapmaktadır. ETA, kış bahçesi sistemlerinde modern teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak , enerji kayıplarını en aza indiren, en düşük bakım masrafı olan bir çok dizaynda tasarlanabilen sistemler yaratırken, eski çağlardan beri çekiciliğini ve ihtişamını koruyan kış bahçelerini günümüze taşımaktadır..

Kış Bahçesi’nin limonluk, sera vb. diğer yapılardan en büyük farkı ısıtma ve soğutma tesisatına sahip olmaları ve içinde dinlenme amacı ile zaman geçirilebilmesidir. Kış bahçesi böylece insanlara hava şartlarının uygun olmadığı dönemlerde de doğayı ve yeşili yakından hissedebilme imkanı verilmiş olur.

 

İnsanların kapalı mekanlarda elverişli olmayan dış hava şartlardan korunarak doğayla iç içe olma  fikri uygarlık kadar eskilere dayanır. Tarih kitaplarına geçen ilk kış bahçesi bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla M.Ö. 600 lere kadar uzanmaktadır.

Bitkilerin, kapalı mekanlar da elverişli olmayan dış hava şartlardan korunarak yetiştirilmesi geleneği Yunanlılar, Mısırlılar, Çinliler ve Japonlar’da da rastlanmış olsa da asıl bu fikri ortaya atan ve geliştirenler Romalılar olmuştur. Romalılar bitkileri için özel yapılar yapıp onları olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için kullanmışlardır. Ama ne yazık ki bu oluşum Roma imparatorluğunun çöküşüyle beraber yok olmaya başlamıştır. Bu yok olma süreci 16. yy da Avrupalıların bu yapıları sanatsal ve estetik bir yolla inşa etmeye başlamasına kadar devam etmiştir. Yüzyıllar boyunca insanlar kış bahçelerinin çekici yönlerini tecrübe etmişlerdir. Özellikle 16. ve 17yy da geniş evleri olan kişiler bitkilerini olumsuz hava koşullarına karşı koruyabilmek amacıyla bir kez daha bu mekanları kullanmışlardır. Dönemin kraliyet ailesinden olan Kraliçe Anne döneminde, havalar ısındığında tüm bitkiler sandalyeler ve bahçe mobilyaları bu kapalı mekanlara taşınmış ve buralar keyifli birer misafir ağırlama odaları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tabi ki o dönemlerde teknoloji günümüzdeki kadar gelişmiş olmadığı için bu kapalı mekanlar sadece havalar sıcak ve kuru olduğunda kullanılabilmekteydi. O dönemlerde farklı dizayn kabiliyetleri olmadığı için genellikle kış bahçeleri, geniş pencereli taş duvarlı mekanlar olarak inşa edilmekteydi.

19. yy’ın başlarında modern kış bahçesi dizaynları bugünkü şeklini almaya başlamış ve yapısında ağırlıklı olarak cam kullanılmaya başlanmıştır. Fakat kış bahçelerinin günümüzdeki inşa edilme sebepleri eski çağlarda olduğu gibi bitki yetiştirmek ve onları kötü doğa koşullardan korumak değil, yaşadığımız evlerimize estetik ve çekici keyifli ortamlar sunan, cam ağırlıklı olarak inşa edilmiş modern yaşam ortamları kazandırmaktır. Hem de yaz kış, soğuk veya sıcak hiç bir olumsuz koşuldan etkilenmeden.

Günümüz de  Avrupa ve Amerika  ülkelerinde binlerce kış bahçesi inşa edilmiş ve trend Türkiye’de de çok popüler olmaya başlamıştır. Eta Kış Bahçesi günümüz teknolojisini kullanarak dizayn, üretim ve uygulama tecrübesi ile  modern kış bahçelerinin üretimini ve uygulamalarını yıllardır yapmaktadır. ETA, kış bahçesi sistemlerinde modern teknolojinin tüm avantajlarını kullanarak , enerji kayıplarını en aza indiren, en düşük bakım masrafı olan bir çok dizaynda tasarlanabilen sistemler yaratırken, eski çağlardan beri çekiciliğini ve ihtişamını koruyan kış bahçelerini günümüze taşımaktadır..

TOP